Nama: RIFQY ULINNUHA
L/P: L
Tempat, Tanggal Lahir: Malang, 12 Desember 1998
Jabatan: Pembina Commed
Pendidikan: S1 (Sedang Menempuh)
Jurusan: Pend. Sejarah & Sosiologi
Guru Mapel: IPS